PCP do 90 dní (Rozšírené)

30.00

Popis

Rozsah poistného krytiaLimit poistného krytia
Rozšírené krytie
Poistenie liečebných nákladov

  • liečebné náklady
  • limit na akútne zubné ošetrenie
  • spoluúčasť
 

 

 

 

200 000 €

800 €

0 €

Poistenie asistenčných služieb

  • asistenčné služby
  • spoluúčasť
 

 

 

 

50 000 €

0 €

Poistenie vyslania náhradného pracovníka1 500 €
Poistenie cestovných výdavkov rodinného príslušníka

  • pri pobyte na lôžku viac ako 7 dní
 

 

 

1 500 €

Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy

  • limit na hodinu
  • spoluúčasť
 

 

 

800 €

100 €

0 €

Poistenie zdržania cesty pri ceste lietadlom

  • limit na hodinu
  • spoluúčasť
 

 

 

800 €

100 €

0 €

Poistenie právnej pomoci a kaucie pri dopravnej nehode

  • náklady na právnu pomoc
  • kaucia v prípade dopravnej nehody
 

 

 

 

3 000 €

3 000 €

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

  • limit na jednu vec
  • spoluúčasť
 

 

 

1 500 €

300 €

0 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

  • škody na zdraví a na majetku
  • spoluúčasť
 

 

 

 

300 000 €

0 €

Poistenie úrazu

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
 

 

 

 

30 000 €

30 000 €

Poistenie pre prípad prerušenia cesty2 000 €
Poistenie nákladov pátrania a horskej služby v SR aj mimo SR16 000 €