PCP s neobmedzeným výjazdom (Základné)

192.00

Popis

 

Rozsah poistného krytiaLimit poistného krytia
Základné krytie
Poistenie liečebných nákladov

 • liečebné náklady
 • limit na akútne zubné ošetrenie
 • spoluúčasť
 

150 000 €

500 €

0 €

 

 

 

 

Poistenie asistenčných služieb

 • asistenčné služby
 • spoluúčasť
 

30 000 €

0 €

 

 

 

Poistenie vyslania náhradného pracovníka1 000 €
Poistenie cestovných výdavkov rodinného príslušníka

 • pri pobyte na lôžku viac ako 7 dní
 

1 000 €

 

 

Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy

 • limit na hodinu
 • spoluúčasť
500 €

60 €

0 €

 

 

 

Poistenie zdržania cesty pri ceste lietadlom

 • limit na hodinu
 • spoluúčasť
500 €

60 €

0 €

 

 

 

Poistenie právnej pomoci a kaucie pri dopravnej nehode

 • náklady na právnu pomoc
 • kaucia v prípade dopravnej nehody
 

2 000 €

2 000 €

 

 

 

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

 • limit na jednu vec
 • spoluúčasť
1 000 €

200 €

0 €

 

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • škody na zdraví a na majetku
 • spoluúčasť
 

200 000 €

0 €

 

 

 

Poistenie úrazu

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 

20 000 €

20 000 €

 

 

 

Poistenie pre prípad prerušenia cesty0 €
Poistenie nákladov pátrania a horskej služby v SR aj mimo SR0 €